መነሻ

የምንሰጣቸው አገልግሎቶች

ኃይል ማመንጨት

በአሁኑ ጊዜ ተቋሙ ከ18 በላይ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን በማስተዳደር ላይ ይገኛል፡፡ ከነዚህም መካከል 14 ያህሉ ከውሃ ሲሆኑ …

ኃይል ማስተላለፍ

ኢነርጂ መሸጥ

18

የማመንጫ ጣቢያዎች

163

ሰብስቴሽንስ

17,000ኪ.ሜ

ትራንስሚሽን ላይን

Facebook