ያግኙን

ያግኙን

የቢሮ ስምስልክፋክስ
ዋና ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-06-07011-5-58-05-92
011-5-58-06-02
ረዳት አስተዳደር ቢሮ011-5-58-08-05
የዋና ሥራ አስፈፃሚ አማካሪ ቢሮ011-5-58-05-76
የውስጥ ኦዲት ቢሮ011-5-58-05-890115 58 46 90
011-5-58-21-38
011-5-58-07-95
ሌጋል ስታፍ ዲቪዥን ቢሮ011-5-58-05-87
011-5-58-06-74
ኮርፖሬት ኮርፖሬሽን ቢሮ011-5-58-05-98
011-5-58-06-31
ቪጂልያንስ ቢሮ011-5-58-05-91011-5-58-17-44
011-5-58-06-26
ማርኬቲንግ እና ቢዝነስ ዲቪዥን ቢሮ011-5-58-03-37
011-5-58-16-04/41
ኢንጅነሪንግ ቢሮ011-5-52-56-34011-5-51-53-93
011-5-52-56-37
ሳይበር ሴኪዩሪቲ ቢሮ011-5-58-08-12
ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ011-5-58-06-17
ቦርድ ጽ/ቤት011-5-58-28-03011-5-58-38-95
ሠራተኛ ማህበር011-5-58-06-98
 ጀነሬሽን ኮንስትራክሽን ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
 ጀነሬሽን ኮንስትራክሽን ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-05-81011-5-58-06-00
 ፐርፎርማንስ ሞኒተሪንግ እና ቁጥጥር ቢሮ011-5-15-07-35011-5-51-49-72
011-5-51-47-36
ፒ.ፒ.ፒ እና አይ.ፒ.ፒ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ቢሮ
ጀነሬሽን የራስ ኃይል ኮንስትራክሽን ቢሮ
ጀነሬሽን ፋይናንስ እና አስተዳደር
የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ግንባታ ፕሮጀክት ቢሮ011-5-58-14-85
ጀነሬሽን ፕሮግራም ቢሮ011-5-58-07-69
011-5-58-07-73
ሪሶርስ ማኔጅመንት ቢሮ011-5-58-07-96
011-5-58-06-21
ረጲ የደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት011-5-58-05-99011-5-58-07-90
አይሻ የንፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት011-5-52-39-34011-5-50-74-08
መልካ ሰዲ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት011-05-58-01-74
ገናሌ ዳዋ IIIኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት011-5-53-12-93011-5-50-74-66
ኮይሻ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት011-5-54-68-31011-5-54-68-44
011-5-54-68-30
ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት011-5-57-06-18
011-5-57-06-19
011-5-57-06-20
ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ኢንጅነሪንግ ቢሮ011-5-52-56-33
011-5-52-56-38
ኢንጅነሪንግ ሱፐርቪዥንና ጥራት ቁጥጥር ቢሮ011-5-52-56-39
011-5-52-14-76
ጀነሬሽን ኢንጅነሪንግ
ኢንግነሪንግ ፕላኒንግ
ኢንጅነሪንግ ሳፖርት ቢሮ011-5-52-65-22
ኮርፖሬት ፕላኒንግ ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
ኮርፖሬት ፕላኒንግ ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-07-67011-5-58-06-25
ስትራቴጂ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ011-5-58-01-93
ኢንቫይሮመንት እና ኳሊቲ ቢሮ011-5-58-01-71
011-5-58-01-95
ኢነርጂ ሪሶርስ ዲቮሎፕመንት ቢሮ011-5-58-15-38
ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ኮንስትራክሽን ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
ትራንስሚሽን/ሰ ኮንስትራክሽን ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-08-23011-5-58-05-69
ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን የራስ ኃይል ኮንስትራክሽን ቢሮ
ፐርፎርማንስ ሞኒተሪንግ እና ቁጥጥር ቢሮ
ፒ.ፒ.ፒ እና አይ.ፒ.ፒ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ቢሮ
ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ፋይናንስ እና አስተዳደር011-6-46-34-77
ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ፕሮግራም ቢሮ011-5-58-06-20
ኢንደስትሪ ዞን ትራንስ/ሰብስ ፕሮጀክቶች ቢሮ011-3-20-54-96
400ኪ.ቮ ትራንስሚሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቢሮ011-5-52-65-21
ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት II011-5-52-65-19
ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት I011-3-69-25-00
ኢትዮ- ኬንያ የኤሌትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት011-5-51-72-20
ትራንስ/ሰብስ አቅም ማሳደግና ሪሃብሊቴሽን ፕሮጀክት011-1-11-82-10
ኤሌክትሪክ ትራንስሚሽን ሲስተም ፕሮጀክት ሀ011-1-11-30-84
ኤሌክትሪክ ትራንስሚሽን ሲስተም ፕሮጀክት ለ011-1-11-17-76
በለስ-ወልቃይት-ኦሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት011-3-71-48-38
መቀሌ-ዳሉል እና ሠመራ አፍዴራ 230 ኪ.ቮ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት011-8-69-07-09
የአ.አ ቀላል ባቡር እና የኢትዮ-ጅቡቲ ምድር ባቡር ፕሮጀክት011-5-52-56-38
011-5-52-56-33
ሠው ኃይል እና አገልግሎቶች ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
ሠው ኃይልና አገልግሎቶች ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-05-65011-5-58-06-29
ሠው ሃብት አስተዳደር ቢሮ011-5-58-06-03
የአደረጃጀት ትራንስፎርሜሽን ቢሮ011-5-58-07-72
የሠራተኛ አስተዳደር ቢሮ011-5-58-07-76
የሴቶች እና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ011-5-58-07-86
ማሰልጠኛ ማዕከል (ኮተቤ)011-6-46-33-16/17
የንብረት አስተዳደር እና ጠቅላላ አገልግሎት ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
የንብረት አስተዳደር እና ጠቅላላ አገልግሎት ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-06-01
ንብረት አስተዳደር ቢሮ011-5-58-06-49
ፋሲሊቲ እና ማህደር ቢሮ011-5-58-08-06
011-5-58-05-74
ፍሊት ማኔጅመንት ቢሮ011-8-69-41-17
መዝገብ ቤት011-5-58-06-32011-5-58-06-28
ፋይናንስ ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
ፋይናንስ ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-05-75011-5-58-05-84
ግዥ መምሪያ ቢሮ011-5-58-05-97011-5-58-17-25
011-5-58-07-81
0115-58-06-27
011-5-58-15-22
011-5-58-19-16
ኮምፒትሮለር ቢሮ
የፋይናንስ አስተዳደር እና ቁጥጥር ቢሮ011-5-58-05-66
የፋይናንስ አስተዳደር ቢሮ011-5-15-53-44
አይ.ኤፍ.አር.ኤስ እና የንብረት ዋጋ ክለሳ ፕሮጀክት ቢሮ011-5-58-32-01
ትሬዠሪ እና ፔሮል ቢሮ011-5-58-05-94
ፋይናንሻል ፕላኒግ እና በጀት ቁጥጥር ቢሮ011-5-58-05-70
ካሸር ቢሮ011-5-58-06-04
ታክስ ቢሮ011-5-58-08-09
ስቶር ቢሮ011-6-67-54-02
011-6-67-54-30
ጀነሬሽን ኦፕሬሽን ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
ጀነሬሽን ኦፕሬሽን ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-07- 46011-5-58-05-96
011-8-69-08-15
የትልቅ፣ መካከለኛ እና የትንሽ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ኦፕሬሽን እና ጥገናክትትል ቢሮ011-5-57-27-08
የከፍተኛ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ኦፕሬሽን እና ጥገና ክትትል ቢሮ011-5-57-26-34
ቴክኒካል ሳፖርት ቢሮ011-5-58-48-30
ጀነሬሽን ኦፕሬሽን ሰው ኃይል አስተዳደር ቢሮ
ጀነሬሽን ኦፕሬሽን ፋይናንስ ቢሮ
ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ኦፕሬሽንና ጥገና ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት
ትራስንሚሽን ሰብስቴሽን ኦፕሬሽንና ጥገና ሥራ አስፈፃሚ ቢሮ011-5-58-07-34
ኦፕሬሽን አገልግሎት ቢሮ
ኦፕሬሽን ስካዳ እና ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ
ብሔራዊ የኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያ ቢሮ011-6-29-14-77011-6-29-14-98
011-6-29-99-45
011-6-29-99-46
011-6-29-99-47
ትራስንሚሽን ሰብስቴሽን ኦፕሬሽንና ጥገና ሰው ኃይል አስተዳደር ቢሮ
ትራስንሚሽን ሰብስቴሽን ኦፕሬሽንና ጥገና ፋይናንስ ቢሮ
 ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና ሰሜን ሪጅን034-4-40-45-87034-4-41-01-64
ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና ደቡብ ሪጅን046-2-20-57-11046-2-21-00-80
046-2-12-02-43
ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና ምስራቅ ሪጅን025-1-11-13-62025-1-11-09-05
ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና ምዕራብ ሪጅን057-6-61-40-66057-6-61-40-95
ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና ሰሜን ምዕራብ ሪጅን058-2-26-38-48058-2-22-10-94
058-2-20-07-87
ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና ሰሜን ምስራቅ ሪጅን033-1-12-18-32033-1-11-68-18
033-1-11-67-00
ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና ደቡብ ምዕራብ ሪጅን047-1-11-22-72047-1-11-83-12
ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና ማዕከላዊ ሪጅን011-6-46-68-74011-6-67-54-82
ትራ/ሰብ/ኦፕሬሽንና ጥገና አዲስ አበባ ሪጅን011-5-57-72-68