ከፍተኛ ስራ አመራር

ከፍተኛ ሥራ አመራር

ዶር. ኢንጂ. አብርሐም በላይ

ኢ.ኤ.ኃ ዋና ሥራ አስፈፃሚ 

አቶ ደመረ አሰፋ

የፋይናንስ እና ግዥ ሥራ አስፈፃሚ

ወ/ሮ መንበረ ክፍሌ

የተቀናጀ ድጋፍ አግልግሎት ሥራ አስፈፃሚ

አቶ ተስፋዬ ባቱ

ኮርፖሬት ፕላንግ ሥራ አስፈፃሚ

ኢንጂ. ተዘራሽ ዮሃንስ

ጄነሬሽን ኮንስትራክሽን ሥራ አስፈፃሚ

ኢንጂ. ክብሮም ካሳይ

ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ኮንስትራክሽን ሥራ አስፈፃሚ

ኢንጂ. ዳግም ደሳለኝ

ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ኦፕሬሽን ሥራ አስፈፃሚ

ኢንጂ አንዳርጌ እሸቱ

ጄነሬሽን ኦፕሬሽን ሥራ አስፈፃሚ

አቶ አደባባይ አባይ

የሰው ኃይል ሥራ አስፈፃሚ

Facebook