ከፍተኛ ስራ አመራር

ከፍተኛ ሥራ አመራር

አቶ አሸብር ባልቻ

ኢ.ኤ.ኃ ዋና ሥራ አስፈፃሚ

አቶ ደመረ አሰፋ

የፋይናንስ እና ግዥ ሥራ አስፈፃሚ

ወ/ሮ ስመኝ አያሌው

የንብረት አስተዳደር እና ጠቅላላ አገልግሎት ስራ አስፈፃሚ

አቶ ተስፋዬ ባቱ

ኮርፖሬት ፕላንግ ሥራ አስፈፃሚ

ኢንጂ. ተዘራሽ ዮሃንስ

ጄነሬሽን ኮንስትራክሽን ሥራ አስፈፃሚ

ኢንጂ. ክብሮም ካሳይ

ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ኮንስትራክሽን ሥራ አስፈፃሚ

ኢንጂ. ዳግም ደሳለኝ

ትራንስሚሽን ሰብስቴሽን ኦፕሬሽን ሥራ አስፈፃሚ

ኢንጂ አንዳርጌ እሸቱ

ጄነሬሽን ኦፕሬሽን ሥራ አስፈፃሚ

አቶ አደባባይ አባይ

የሰው ኃይል ሥራ አስፈፃሚ

Facebook