ኃይል ማመንጨት

ኃይል ማመንጨት

ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አስርተ ዓመታት ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ማስመዝገብ ችላለች፡፡ የኢሌክትሪክ ኃይል ልማት ለዚህ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ዕድገት ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡

በተሻሻለው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 381/2008 የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ  ኃይል መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው ደንብ መሠረት ተቋሙ የኃይል ማመንጫዎችን፣የኃይል ማስተላለፊያዎችንና የኃይል ማከፋፈያዎችን የመገንባት፣የጅምላ ሽያጭ፣ የተስማሚነት ጥናት፣የዲዛይንና የቅየሳ ሥራ የማከናወን ኃላፊነት ተሰጥቶታል፡፡

በአሁኑ ጊዜ ተቋሙ ከ18 በላይ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን በማስተዳደር ላይ ይገኛል፡፡ ከነዚህም መካከል 14 ያህሉ ከውሃ ሲሆኑ እነሱም አባ ሳሙኤል (6.6 ሜ.ዋ)፤ጊቤ 3  (1870 ሜ.ዋ)፤በለስ (460 ሜ.ዋ)፤ ግልገል ጊቤ 2 (420 ሜ.ዋ)፣ተከዜ (300 ሜ.ዋ)፣ ግልገል ጊቤ 1 (184 ሜ.ዋ)፣መልካ ዋከና (153 ሜ.ዋ)፣ ፊንጫ (134 ሜ.ዋ)፣አመርቲ ነሺ (95 ሜ.ዋ)፣ጢስ ዓባይ (73 ሜ.ዋ)፣ቆቃ (43.2 ሜ.ዋ)፣አዋሽ 2 (32 ሜ.ዋ)፣ አዋሽ 3 (32 ሜ.ዋ)፣ ጢስ ዓባይ 1 ሜ.ዋ)፣ (14.4 ሜ.ዋ) በድምሩ ከውሃ 3814ሜጋ ዋት ያመነጫል፡፡

ከንፋስ ደግሞ አዳማ 2 (153 ሜ.ዋ) እና አዳማ 1 (120 ሜ.ዋ) በድምሩ 324 ሜጋ ዋት በማመንጨት ላይ ሲሆን ቀሪው 104 ሜጋ ዋት ከአሉቶ ጂኦተርማልና ከዲዝል የሚመነጭ ነው፡፡