ስለ ኢኤኃ ባጭሩ

አመሰራረት

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መብራት ኃይል ባለሥልጣን (በቀድሞ የእንግሊዝኛ ምዕፃሩ EELPA) በ1948 ዓ.ም. የተመሰረተ ሲሆን የአወቃቀር ማሻሻያ በማድረግ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን (EEPCo) የሚል ስያሜ ያዘ፡፡ ኮርፖሬሽኑ እንደገና በሁለት ተቋማት ተከፍሎ በመደራጀት የኢትዮጲያ ኤሌክትሪክ ሃይል (EEP) እና ኤሌክትሪክ አግልግሎት (EEU) ተብሏል፡፡ የኢትዮጲያ ኤሌክትሪክ ሃይል (EEP) በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 302/2006 እና በተሻሻለው ደንብ ቁጥር 381/2008 መሰረት የሚከተሉት ዓለማ ዎች ይኖሩታል ፡፡ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ፣ ማስተላለፊያ እና ማከፋፈያ ጣቢያ ግንባታ ሥራዎች የአዋጭነት ጥናት፣ የንድፍ እና ቅየሳ ሥራዎችን ማከናወን፣ እንደአስፈላጊነቱ እነዚህኑ ሥራዎች በኮንሰልታንት ማሰራት፤ • የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ፣ ማስተላለፊያ እና ማከፋፈያ ጣቢያ መስመሮችና ጣቢያዎች የግንባታና የማሻሻያ ሥራዎች ማከናወን፤ እንደአስፈላጊነቱ እነዚህኑ በሥራ ተቋራጭ ማሰራት፤ • የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ እና 132 ኪ.ቮ እና ከዛ በላይ መጠን ያላቸውን ማስተላለፊያ መስመሮችን እንዲሁም የማከፋፈያ ጣቢያዎችን የኦፕሬሽንና ጥገና ሥራዎችን ማከናወን፤ • እንደአስፈላጊነቱ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮችን ሊዝ ማድረግ፤ • የኤሌክትሪክ ኃይል በጅምላ መሸጥ፤ • የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመሪያና የፖሊሲ አቅጣጫ መሰረት በማድረግ ቦንድ መሸጥና በዋስትና ማስያዝ እና ከአገር ውስጥና ከውጭ የገንዘብ ምንጮች ጋር የብድር ውል መደራደርና መፈራረም፤

የኤሌክትሪክ አቅርቦት ሥርዓት

በአሁኑ ጊዜ በኃይል መሰረተ ልማት የተገናኙት፡- (ICS) በዋነኝነት የሚሠሩት ከውሃ ሃይል ማመንጫ እና ከንፋስ ኃይል ማመንጫዎች ነው.