ራዕይ

የአፍሪካ የንፁህ ኃይል ማዕከል መሆን

ተልዕኮ

ፈጣራ መር በመሆን እና በተሞክሮ በታገዘ አሰራር ቀጣይነት ያለው አስተማማኝ የኤሌክትሪክ ኃይልን በጥራት በማቅረብ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት አለኝታ መሆን ነው

ዕሴቶች

  • ማህበረሰብ ተኮር
  • ዘላቂነት
  • ፈጠራ
  • ቀጣይነት ያለው ለውጥ
  • አስተማማኝነት
  •  ታማኝነት
  • ማብቃት
  • የሙያ ላይ ድህንነትና ጤንነት